Frącki – Dworczysko

Frącki – Dworczysko (ok. 4 godz. ) 12 km