Frącki – Rygol

Frącki – Rygol (ok. 7 godz.) 23 km