Małe Raczki – Święte Miejsce

Małe Raczki – Święte Miejsce (ok. 5 godz. ) 15 km