Wysoki Most – Frącki

Wysoki Most – Frącki (ok. 5 godz. ) 13 km